wersja: PL | version: EN

Na stronie Godło.pl zawarte są podstawowe, najważniejsze informacje o Polsce. Oprócz strony w języku polskim dostępna jest także wersja angielskojęzyczna przeznaczona dla zagranicznych internautów zainteresowanych poznaniem Polski.

Polska

Oficjalna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska. Kraj jest położony w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim, zajmuje powierzchnię 312 685 km². Liczba ludność w Polsce wynosi 38,5 milionów (wyliczenia pochodzą z 2016 roku). Stolicą państwa jest Warszawa.
polska na mapie

Podział administracyjny

Polska jest umownie podzielona na 16 województw. Poniższa mapka przedstawia rozmieszczenie poszczególnych województw na terenie kraju.
województwa w Polsce - podział administracyjny

Waluta Polski

Podstawową jednostką monetarną (walutą) w Polsce jest Złoty. 1 złoty dzieli się na 100 groszy. Według normy ISO 4217 złoty oznacza się poprzez kod PLN, stosuje się również skrót zł - złoty oraz gr - groszy. Polskie monety i banknoty.

Godło Polski

Biały orzeł w koronie na czerwonym tle - tak w skrócie można opisać godło Polski. Orzeł ma głowę zwróconą w prawą stronę, rozwinięte skrzydła, korona, dziób i szpony są koloru złotego. Orzeł umieszczony jest na czerwonej tarczy.
godło polski
Legenda głosi, że trzej bracia Lech, Czech i Rus przedzierali się przez puszcze szukając miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. Nagle zobaczyli wzgórze, na którym na starym samotnym dębie siedział orzeł. Wtedy Lech powiedział: Tego orła białego przyjmuję za godło ludu swego, a wokół dębu zbuduję gród swój i od orlego gniazda Gnieznem go nazwę.

Flaga Polski

Flaga Polski to prostokątna tkanina o proporcji boków 8:5 wykonana z dwóch poziomych, równoległych pasów tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Według ustawy biel zapisana w systemie RGB ma kolor   #E9E8E7  , natomiast czerwień   #D4213D  .
flaga polski

Hymn Polski

Hymnem państwowym jest pieśń pod tytułem Mazurek Dąbrowskiego. Słowa oraz muzyka powstały w roku 1797. Aktualne słowa Hymnu Polski są następujące:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

Hymn Polski do odsłuchania - wersja instrumentalna:

Kuchnia

Kuchnia polska uchodzi za smaczną. Cudzoziemcom kojarzy się z kotletami schabowymi, bigosem, pierogami i kiełbasą.

Ludzie

Polska jest krajem dość jednorodnym etnicznie. Zdecydowaną większość mieszkańców stanowią Polacy. Mniejszości narodowe to: Niemcy, Czesi, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, Łemkowie. Pojezierze Kaszubskie zamieszkują Kaszubi. Polska jest ojczyzną Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Marii Skłodowskiej-Curie, Ignacego Paderewskiego i papieża Jana Pawła II.
Warto przeczytać: Kształtowanie się narodu polskiego.

Tradyzje i obyczaje

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie polskie. Został ustanowiony przez Augusta II Mocnego Sasa 1 XI 1705 r.
Więcej przeczytasz w artykule: Order Orła Białego.

© Godło.pl | Symbole narodowe | Kontakt